Kolik vlastně stojí Principy participace seniorů?

Na posledním jednání komise kulturní, sportovní a letopisecké dne 25. listopadu jsme dostali plán akcí seniorů na první pololetí roku 2020. Když pominu, že předsedkyně ani nevěděla, zda se máme k dokumentu vyjadřovat, hlasovat o něm nebo ho brát pouze na vědomí, opět mě nadzvedl. Z řady akcí vyberu jako příklad  25x vstupné na představení v Národním divadle v ceně 331 Kč za vstupenku. Pro porovnání oddíl Junák (skauti) v rámci Finanční podpory z rozpočtu (skupina I. – děti a mládež) dostal v roce 2019 celkem 4 000 Kč pro 176 členů, tj. 228 Kč na osobu mladší 18 let. Tato částka je příspěvkem na celoroční činnost, což je každý týden schůzka, víkendové výlety, prázdninový tábor, provoz klubovny. Oba kluby seniorů nemají ani 200 členů a zdaleka ne všichni se akcí placených MČ zúčastňují. Na svoje akce v roce 2019 dostali 300 000 Kč a pro letošek se počítá se stejnou částkou. Zároveň se už objevují hlasy, že bude třeba částku navýšit. Pokud by se počet členů klubů seniorů zvedl třeba 5x – tj. 1000 seniorů, šlo by už o částku 1,5 milionu. A to podle průzkumu provedeného v minulosti žije v Bystrci asi 4500 seniorů a jejich počet se zvyšuje. V přidělené částce 300 000 Kč pak není započítán bezplatný pronájem Společenského centra několikrát v roce, odměny pro vedoucí klubů (na rozdíl od těch skautských to prý nemohou dělat zdarma) a obtížně vyčíslitelná částka na mzdy a odvody z mezd pracovníků MČ, kteří objednávají vstupenky, dopravu, zajišťují proplácení faktur, evidenci účastníků a další administraci. Nicméně tento systém podpory seniorů se jeví našim zastupitelům (hlavně těm koaličním) jako nejlepší, i když existují jiné městské části a obce, kde totéž dělají mnohem efektivněji.

~