Kdo jsme

Jsme Bystrčáci. Jsme místní obyvatelé, kteří se sdružili, aby v komunálních volbách na podzim roku 2014 usilovali o hlasy voličů v městské části Brno-Bystrc. Jsme lidé, kteří se dlouhodobě zajímají o dění v Bystrci, aktivně se do něj zapojují.

Někteří z nás již mají zkušenosti z práce v zastupitelstvu nebo v komisích, jiní pracují v místních občanských sdruženích a spolcích. Víme, jaké jsou v Bystrci problémy a máme představu nejen o jejich řešeních, ale i o dalším směřování rozvoje městské části.

Bystrčáci spojují obyvatele různých částí Bystrce. Snažili jsme se, aby naši kandidáti znali život v horní i dolní Bystrci, aby věděli, jak se žije ve staré zástavbě i v nově vznikajících částech sídliště. Sdružujeme lidi různých povolání, věku i životních názorů a zkušeností.