Lidé

Hana Jindrová

Ing. Hana Jindrová

komise Regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování

Stavební inženýrka, absolventka VUT v Brně.

Má dlouholeté zkušenosti s aplikací legislativy související se stavbami i s fungováním státní správy. V Bystrci žije od roku 1996. Je spoluzakladatelkou a členkou výboru spolku Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s., několik let byla místopředsedkyní sdružení.

Její spolupracovníci na ní oceňují pozitivní, neformální, sjednocující přístup, ochotu ke kompromisu, ale i ráznost a rozhodnost, je-li toho zapotřebí. Jejím tématem je nejen rozvoj a stavební činnost v městské části, k čemuž ji předurčuje její profesionální zaměření, ale také komunitní život a péče o veřejný prostor.

Luboš Raus

Ing. Luboš Raus

komise Bytová

Narodil se v Brně, od roku 1984, jak sám říká, je občanem bystrckým. Vystudoval v oboru dálkových rozvodů tepla a pracuje jako technolog a výpočtář.

Vždy se zajímal o veřejný život v Bystrci s vizí dobrých sousedských vztahů a komunitního života. Ze zásady je nestraník, má 8 let opozičních zkušeností v bystrckém zastupitelstvu. V tomto volebním období je nejen bystrckým zastupitelem, působí také v několika komisích. Je členem spolku Horní náměstí.

Aktivně se věnuje hudbě, věnuje se zpěvu a 33 let vede vokální soubor pro starou hudbu. Ve všech jeho aktivitách jej podporuje skvělá manželka a tři dospělé děti.

Tomáš Přibislavský

Tomáš Přibislavský

(za TOP09)
komise Majetková; výbor Finanční

V současné době vykonává funkci místostarosty městské části Brno-Bystrc. Do jeho působnosti spadá oblast majetková, investiční, elektronizace státní správy a webové stránky městské části.

V profesním životě se věnuje obchodu, marketingu a reklamě, v soukromém pak především manželce a dceři.