Albert a nakupovací čas pro seniory

Před pár dny se na mne obrátil jeden ze starších Bystrckých občanů se stížností na nedodržování nakupovacích časů vymezených pro seniory v Albertu na Říčanské. Ve vymezeném čase nakupují výrazně mladší lidé, nezřídka bez roušky a bez dodržování bezpečných vzdáleností. Chápu, že starší lidé, kterým se blíží osmdesátka, mají strach. Pro ně jde opravdu o život.

O slepičce a kohoutkovi

Poněkud mi to připomíná pohádku O slepičce a kohoutkovi. Pokladní v prodejně řekla, že s tím prostě nemůže nic dělat. Následně jsem volal na městskou policii. Byl jsem pokárán, že jsem to neoznámil okamžitě, aby mohla vyjet zásahová jednotka a narušitele na místě ztrestat. Jinak s tím údajně nemohou nic dělat. Na státní policii mi sdělili, že jsou tísňové volání a se svým problémem ať se obrátím na management supermarketu. S managementem supermarketu jsem se nedokázal telefonicky ani e-mailem spojit. Call centrum, které jsem o to požádal, mi řeklo, že mne spojit nemůže, omluvilo se za nedodržování nařízení a přislíbilo, že mou stížnost zcela jistě předá na vedení organizace Albert. O pár dnů později byla situace obdobná. Vynechal jsem intervenci v pokladně obchodu a obrátil se znovu na městskou policii. Strážník městské policie mne pokáral, že s něčím takovým volám na tísňové volání, sdělil nerudně, že to není jejich záležitost a vyjádřil rovněž pochyby o možnostech managementu prodejny k zajištění tohoto nařízení, když nemají právo kontrolovat OP občanů, aby zjistili jejich věk. Na závěr mne opět pokáral s čím že to obtěžuji tísňové volání a odkázal mne na linku 1212. Na lince 1212 se operátor omluvil, že to skutečně není v jejich agendě a ujistil mne, že řešení této situace by mělo být, jako narušení veřejného pořádku, zcela v gesci policie. Tím se kruh uzavřel.

Buďme ohleduplní

Co s tím? Chápu, že jak městští strážníci, tak státní policie mají málo pracovníků a v současné době možná jiné starosti. Chápu, že Albert nemá příliš zájmu vyhánět zákazníky z prodejny, i když přišli v nesprávnou hodinu a bez ochranných roušek.

Na druhé straně chápu i oprávněný strach našich seniorů. Úmrtnost na koronavirus je 8% pro starší 70 let, 15% pro starší 80 let. Nezbývá, než apelovat na ohleduplnost. Prosím vás, mladší, buďte ohleduplní k seniorům, chápejte jejich strach a dodržujte pro ně vyhrazené hodiny. Chtěl bych apelovat i na ohleduplnost obchodu Albert, ale jejich manažeři si zřejmě tento text nepřečtou. Ovšem poslat e-mailovou zprávu o situaci na info@albert.cz je tím nejmenším, co můžeme udělat. Nic nás to nestojí, jen chvilku času.

A pro úplnost, jak se lze dočíst na stránkách Albertu na Říčanské: Od 8:00 do 10:00 je vstup pouze pro seniory nad 65 let, držitele průkazu ZTP/P (osoba starší 50 let) včetně doprovodu, pracovníky pečovatelských služeb.

~