Reakce ministerstva na veřejné projednání v době koronavirové

Skandál na Magistrátu

V minulém článku jsem psal o tom, že Magistrát města Brna navzdory omezením, která vyhlásila vláda v souvislosti s koronavirovou pandemií, oznámil veřejnou vyhláškou veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna a to na 6. května 2020. Současně oznámil vystavení a zpřístupnění tohoto návrhu pro veřejnost.

Podstatné je, že se nejedná o nějaké nezávazné a z dobré vůle úředníků činěné projednání a uveřejnění, nýbrž o právní akt daný zákonem, na který jsou navázány další přesně stanovené lhůty. A v tom je ten problém. Vydání této vyhlášky totiž zahájilo běh lhůty pro veřejné projednávání.

Reakce občanů na sebe nenechaly dlouho čekat, někteří považovali jednání Magistrátu za naprosto skandální a byla kontaktována celá řada institucí. Tiskovou zprávu v plném znění uveřejnily např. Britské listy.

Odpověď z ministerstva

Odpověď z Ministerstva vnitra přišla vzápětí: „…Závěrem si Vás dovolujeme informovat, že Ministerstvo vnitra sdělilo primátorce města Brna své výhrady k postupu orgánů statutárního města při oznámení veřejného projednávání návrhu územního plánu a požádalo ji o přehodnocení uskutečnění avizovaného veřejného projednání návrhu územního plánu a s tím souvisejících úkonů v rámci procesu pořizování územního plánu a o bezodkladné sdělení dalšího postupu magistrátu města v dané věci. Ministerstvo vnitra bude postup statutárního města v této věci monitorovat a v případě potřeby podá podnět k jejímu řešení příslušným orgánům veřejné správy.

Jiná odpověď ovšem přišla z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Tento odbor totiž sděluje, že „…postup úřadu je zcela v souladu s aktuálně účinnými krizovými opatřeními a neodporuje účelu, pro který byla tato opatření vydávána.“ Toto vyjádření zcela pomíjí jednu ze zásadních věcí, a to povinnost rovného postavení všech adresátů veřejné vyhlášky.

Že je toto rovné postavení porušeno vyplývá z toho, že vláda zakázala volný pohyb obyvatel, mnoho tisíc lidí je v karanténě, mnoho lidí, včetně seniorů mají důrazně doporučeno premiérem nevycházet, mají si nechávat posílat jídlo, nemají chodit zbytečně na poštu. Senioři jsou ale také občané, kteří se mají právo vyjadřovat, nicméně pro to rozhodně nemají vytvořeny podmínky. Tento pohled na věc sdílí nejeden stavební úřad, jako příklad možno uvést vyhlášku Magistrátu města Mladá Boleslav.

Územní plán bez občanů

Je tedy zřejmé, že Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, vedený ing. arch. Pavlou Pannovou, chce prosadit nový návrh Územního plánu města Brna takříkajíc přes mrtvoly (to zní v současné době opravdu morbidně…) se snahou eliminovat jakýkoli odpor ze strany občanů. Proč tomu tak je, na to se podíváme v některém z dalších článků.

~