Představení nového územního plánu 17.6. v 18 hodin ve Společenském centru

V rámci představování nového Územního plánu města Brna pod názvem KAM jede k vám zavítají pracovníci KAMu, Kanceláře architekta města, k nám do Bystrce. Toto setkání s veřejností bylo oznámeno na poslední chvíli na jednání bystrckého zastupitelstva ve středu 10.6.2020. Přesto by nemělo uniknout pozornosti veřejnosti. Proč?

Připravovaný nový územní plán lze považovat za spíše prodeveloperský než proobčanský. Nasvědčuje tomu absence podrobností, méně podrobná měřítka map a v neposlední řadě i označení “nabídkový” – tímto slovem jej označují sami jeho autoři. Také kódové označení ploch je méně konkrétní, takže již například nenajdeme plochy určené pro zdravotnictví, protože jsou zahrnuty do ploch veřejné vybavenosti. Důsledky lze snadno domyslet.

Je to důležité pro nás v Bystrci? Bezpochyby ano. Příkladem může sloužit plocha Horního náměstí, kde je navrhováno výškové omezení budov při ulici Kamechy až do úrovně 19,5 m, což je výška odpovídající přilehlým šestipatrovým panelovým domům. Zhruba taková měla být výška polyfukčního domu navrhovaného pro Horní náměstí v r. 2008.

Problematických míst je samozřejmě v Bystrci víc, v neposlední řadě dálnice plánovaná napříč Bystrcí. O tom všem se můžete dozvědět ve středu 17. června 2020 v 18 hodin ve Společenském centru na ulici Odbojářské v Bystrci. Samozřejmě bude také možnost klást otázky autorům nového územního plánu.

~