Krajské zastupitelstvo bude rozhodovat podle chybných podkladů

Že rozsáhlá dopravní studie nazvaná Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno je plná chyb je v současné době již veřejným tajemstvím. Uznávají to i sami autoři, když z původních 60 GB dat hlukové a rozptylové studie opravili celých 22 GB, tedy více než jednu třetinu!

Na nátlak oponentů byly v červnu 2020 samotnými autory studie vydány opravy hlukové a rozptylové části studie, které celkem uvádějí neuvěřitelných 2021 chyb! A to stále ještě není opraveno vše, co opravu vyžaduje. Chybná je totiž od základu metodika výběru nejvhodnější varianty. Těžko uvěřit, že takto provedená studie ve svém závěru nabízí skutečně nejvýhodnější variantu, mnohem uvěřitelnější je myšlenka, že oněch cca 30 mil. Kč vyplacených za studii bylo spíše jidášskou mzdou za výběr varianty, který vybrána býti měla. V současné době hoří spory o to, zda návrh Aktualizace Zásad územního rozvoje (tzv. “ZURKY”) je zpracován a projednán v souladu se zákonem a zda je vůbec možné jej legitimně schválit. Rozsáhlé opravy dokumentu byly totiž uveřejněny v červnu 2020, ale již na 9. června bylo naplánováno veřejné projednání. Veřejnost tedy neměla fakticky možnost se s rozsáhlými změnami projednávaného materiálu seznámit.

Třaskavé vyjádření kandidáta na hejtmana Jihomoravského kraje

Minulý týden přinesl deník iDNES rozhovor s Janem Grolichem, kandidátem KDU-ČSL na hejtmana Jihomoravského kraje. V rozhovoru Jan Grolich uvedl: „Tak třeba ze zurek (ZUR – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje – pozn. red.) jsme mohli udělat obrovskou kauzu, ale táhli jsme s vedením za jeden provaz. Kdybychom vzali všechny materiály různých sdružení, která je napadají a kritizují, a prezentovali je jako svoje, tak zurky neprojdou. Věci jsme netahali na zastupitelstvo a snažili jsme se spory řešit na klubech nebo v komisích.

Jaké to jsou materiály, o kterých mluví kandidát na jihomoravského hejtmana? Jsou tak závažné a třaskavé, že kdyby je lidovci vytáhli na “světlo Boží”, tak by Zásady územního rozvoje nemohly být v současné podobě nikdy schváleny? Když je tomu tak, proč je lidovci tají? Dá se za této situace mluvit o transparentnosti a věrohodnosti politické reprezentace?

Oponentura územní studie

Vychází najevo, že materiály oponentů studie Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno nejsou jen nějaká neinformovaná vyjádření a dopisy občanů obsahující jejich přání. Nikoli, jedná se o autorizovaná a expertní posouzení dokonce z pera soudního znalce! Nutno podotknout, že tyto materiály dostaly všechny politické kluby, elektronicky i vytisknuté [https://www.uschovna.cz/zasilka/CJ349V356VM22GK2-44T]. Není zde žádný prostor pro výmluvy. Stejně tak každý ze zastupitelů obdržel v posledních týdnech celou sérii materiálů upozorňujících na závažná technická pochybení ve studii.

Rozhodne krajské zastupitelstvo v rozporu se zákonem?

Znamená to snad, že lidovci budou hlasovat v rozporu se zákonem, jak by se to mohlo jevit z vyjádření jejich lídra? A ostatní politické kluby také? Jedna věc je v tuto chvíli jasná. Kdyby data ve studii Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno nebyla zmanipulována, resp. kdyby byly všechny chyby v této studii opraveny, dospěla by nutně tato studie k odlišným závěrům. Krajskému zastupitelstvu by byl předložen ke schválení jiný materiál s odlišným vedením dálnice D43, která by v takovém případě nevedla přes Bystrc, Malhostovice, Drásov atd. atd.

Odpovědnost krajských zastupitelů a úředníků

Nabízí se tedy tři varianty: Buď zastupitelstvo rozhodne podle nesprávných závěrů studie, pak ale nese každý ze zastupitelů plnou právní odpovědnost za své hlasování, protože byl prokazatelně o zásadních chybách ve studii informován. Nebo rozhodne až po řádném opravení studie, což se ovšem v žádném případě nestihne do 17.9.2020, kdy má být o materiálu hlasováno. Nebo se zastupitelé vyjádří, že ve svém hlasování nejsou vázáni žádnou studií. Pak ovšem visí veliký otazník nad tím, zda byla studie zadána a zaplacena oprávněně, když vlastně nebyla potřeba.

Skutečnost, že za studii bylo z veřejných prostředků vyplaceno okolo 30 mil. Kč staví celou kauzu ještě i do jiného světla. Otázka hospodárného užití veřejných prostředků by nás pak směrovala mnohem blíže do oblasti trestně právní a tady už končí veškeré žerty.

~