Základní argumenty k D43 jako obchvatu celého Brna

Aktuálním tématem v městě Brně, ale i v jeho širokém okolí, je nový Územní plán města Brna navrhovaný v návaznosti na krajský územní plán, tzv. ZURku. A pro nás v Bystrci je pochopitelně žhavým tématem komunikace 43 (ať už je nazývána R43, D43, X43 nebo jakkoli jinak).

O existenci oponentury, dokazující nesprávnost podkladů použitých pro tvorbu územních plánů jsme již psali v článku Je dálnice přes Bystrc kolosálním podvodem? Nyní uvádíme formou odkazu další materiál, Základní argumenty k D43 jako obchvatu celého Brna, shrnující argumenty, proč je třeba komunikaci “43” koncipovat jako plnohodnotný obchvat celého Brna.

Tak jako v případě oponentury, ani v tomto případě nejde o nějakou diskuzi “co by si kdo přál”, ale o argumentaci fakty a čísly. Jde o další příspěvek do odborné diskuze, kterou tvůrci územních plánů vytrvale odmítají.

~