Je dálnice přes Bystrc kolosálním podvodem?

Dálnice přes Bystrc, průchod kolem přehrady

Dálnice přes Bystrc je fenomén, o kterém se mluví už desetiletí. Někteří ji chtějí, protože, jak se domnívají, pak bude cesta na Svitavy bezpečná, jiní ji nechtějí, protože zavleče dálkovou dopravu, a to i kamionovou, doprostřed Bystrce, městské čtvrti velikosti většího okresního města.

Demagogie

Obraz, který se politická reprezentace – zejména krajská, ale i brněnská – dlouhodobě snaží veřejnosti představit, je zhruba tento: Ona pověstná R43 (D43, S43 apod., je jedno, jak ji nazveme) je potřebná pro Brno, bude sloužit především brněnským občanům, žádná tranzitní doprava na ní nebude a žádné jiné trasování než středem Bystrce nemá smysl. Vytváření tohoto obrazu není laciná záležitost. V minulém roce byla na jeho podporu vypracována studie, která stála nějakých 25 či 30 milionů korun. Nejrozsáhlejší dopravní studie jaká kdy byla vypracována, tak ji představili její autoři, odborníci architekti, odborníci na hluk a na emise.

Oponentura

Jenže se našli jiní vzdělaní lidé, kteří umí počítat a rozumí fyzice a roznesli tuto studii takříkajíc na kopytech. Nikoli názor proti názoru, ale výpočet proti výpočtu. Nikoli téměř žádná tranzitní doprava, ale severojižní dálniční tah evropské sítě TEN-T z polského Štětína na balkán a spousta dalších věcných argumentů. A člověk by čekal po tak závažném obvinění nějakou diskuzi na úrovni, vzájemné přesvědčování a obhajování, vzájemné utloukání technickými argumenty, a ono nic. Vůbec nic. Jako by se nic nestalo. A přitom se vnucuje otázka, zda taková studie vůbec měla být zaplacena!

Na Magistrátu města Brna má dopravu na starosti pan RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., radní města Brna pro územní plánování a rozvoj města Brna (KDU-ČSL). Je odborníkem na dopravu a v problematice se orientuje. Upozornil jsem ho na existenci oponentury studie, aby nemohl říct, že nevěděl. Měl by totiž hájit zájmy brněnských občanů, mezi něž patří, jak stále věřím, i občané bystrčtí. Jeho postoj je však v této záležitosti pasívní: je to záležitost kraje.

Je důležité upozornit na to, že zmíněná oponentura není pouze negativním hodnocením předložené studie, ale přináší i smysluplnou alternativní variantu trasování D43.

Stránky d43cz

Uvádět věcné argumenty obsažené v oponentuře by bylo na tomto webu nošením dříví do lesa, upozorním ale na webové stránky d43.cz, kde jsou nyní nově všechny informace přehledným způsobem uspořádány (děkujeme autorovi!). Stránky vřele doporučuji každému, kdo se stále ještě domnívá, že dálnice přes Bystrc pomůže ostatním městským částem a způsobí bezpečnou cestu na Svitavy.

Jde do tuhého

A proč toto všechno dnes píšu? Protože se situace přiostřuje! Krajské zastupitelstvo (jehož zasedání je veřejné) má na svém jednání ve čtvrtek 27.2.2020 vybrat “variantu” 43. Ve svolání tento bod nalézt nelze, byl zveřejněn jako “mimořádné materiály” jako bod 81 a 82 na úřední desce “různé”. Vskutku dobře ukryté informace!

O vývoji situace budeme informovat, nicméně se zdá, že po dobrém to nepůjde. To už ale známe z minulosti.

~