Otevřený dopis radnímu Chvátalovi

Dne 29.10.2019 obdržel pan RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., radní města Brna pro územní plánování a rozvoj města Brna (KDU-ČSL) elektronickou poštou otevřený dopis následujícího znění:

Vážený pane Chvátale,

dovoluji si oslovit Vás jako radního města Brna pro územní plánování a rozvoj a jako odborníka v oboru geografie dopravy. S ohledem na to, že v brzké době bude vedení města Brna vyjadřovat svůj názor na trasování komunikace 43 v Bystrcké stopě, reaguji tímto na Váš e-mail ze dne 25. září 2019 a upozorňuji Vás na existenci oponentury Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, kterou zmiňujete ve Vašem e‑mailu. Oponenturu vypracoval pan Pavel Škarvada a byla veřejně prezentována v Bystrci dne 24. září t.r. za účasti pana náměstka Malečka a pana architekta Kynčla. Jedná se v tuto chvíli o oponenturu obecně známou a dostupnou na webových stránkách (např. bystrcaci.cz). Tato oponentura popisuje matematickými a technickými argumenty chyby v Územní studii tak závažného charakteru, že na základě této studie není možné učinit správné rozhodnutí ve věci trasování komunikace 43 ani se na tuto studii relevantně odvolávat. S ohledem na závažnost situace považuji za svou povinnost upozornit Vás na chyby v Územní studii touto formou, aby bylo zřejmé, že jste o chybách ve studii – i jako odborník v daném oboru – mohl a měl vědět. Prosím považujte tento e-mail za otevřený.

S pozdravem,
Luboš Raus, zastupitel MČ Brno – Bystrc

~