Dálnice přes Bystrc zatunelována nebude!

Navzdory slibům politiků, že dálnice, která je plánována přes Bystrc, bude zakryta a nad ní bude vybudován park, objevují se již nyní informace, že tomu tak nebude. To jsou ovšem informace diametrálně odlišné od nedávných slibů krajských i městských politiků. „Krajský náměstek Martin Maleček slibuje, že i ve zpracovávané aktualizaci zásad územního rozvoje bude jasně řečeno, že je nutné v Bystrci zakopat dálnici pod zem nebo ji vést v tubusu“ četli jsme nedávno v článku Marka Osoucha, redaktora MF DNES.

Na jednání 15. října, které organizoval pan Chvátal, radní města Brna pro územní plánování a rozvoj města Brna, a na kterém se jednalo o Zásadách územního rozvoje (krajském územním plánu) zaznělo, že se dálnice resp. silnice I. třídy přes Bystrc bude zakrývat jen tam, kde to bude opravdu nezbytné. Tam, kde ke splnění emisních a hlukových zákonných limitů bude stačit zahloubení komunikace, tam se tunel ani překrytí realizovat nebude. Sdělil to na říjnovém zasedání bystrckého zastupitelstva starosta Tomáš Kratochvíl.

Uvedené jednání organizované panem radním Chvátalem mělo zřejmě zůstat v utajení, neměl z něho být pořizován žádný zápis. „Já jsem navrhl“, sdělil starosta Kratochvíl, „aby zápis pořízen byl“. Zdá se tedy, že jeden z argumentů odpůrců trasování dálnice D43 přes Bystrc, že totiž životnost slibu politika činí čtyři roky, jedno volební období, byl spíše nadsazený.

~