Lži o dálnici přes Bystrc

Prezentace technických pochybení studie na vernisáži X43 třikrát jinak.

Pamatuji si velmi dobře na veřejné projednání dálnice přes Bystrc, kde bylo s velkým důrazem tvrzeno za strany autorů příslušné studie i ze strany krajských úředníků majících na starosti územní plánování, že po celé délce Bystrce bude nad plánovanou dálnicí rozsáhlý park a přes řeku Svratku pod přehradní hrází bude dálniční most zakryt tubusem (více se o dálnici přes Bystrc dočtete také na stránkách d43.cz).

Slibem nezarmoutíš

Neminulo víc než několik měsíců a kancelář architekta města Brna vedená architektem Michalem Sedláčkem zadala třem architektonickým kancelářím vypracování studie, jejímž cílem bylo ukázat možnosti citlivého zapojení dálnice do okolní zástavby a krajiny. A světe, div se, dvě ze tří studií nemají most přes Svratku zakryt tubusem. Asi málokoho překvapí, že tubus nad mostem chybí právě ve studii architekta Jakuba Kynčla, který je autorem i vehementním zastáncem trasování dálnice přes Bystrc a který v nám v Bystrci sliboval tubus a zakrytí dálnice jako zcela jistou věc. Inu, slibem nezarmoutíš.

X43 třikrát jinak – a stejně špatně

Zmíněné skutečnosti znovu potvrdila srpnová „vernisáž“ výstavy X43 třikrát jinak v Urban centru na Mečové ulici. Této akce se zúčastnilo také pět Bystrckých zastupitelů včetně starosty Bystrce. Opoziční bystrčtí zastupitelé prezentovali při této akci 7 m dlouhý informační panel, na kterém upozorňovali na 21 závažných technických pochybení studie architekta Jakuba Kynčla, která se snaží zdůvodnit výhodnost vedení dálnice přes Bystrc.

Stáhnout všech 21 závažných technických pochybení ve formátu PDF v jednom balíku (ZIP, 17 MB). K prohlédnutí taktéž na konci článku.

Na výstavě na Mečové ulici pochopitelně občané nenašli ona zmíněná závažná technická pochybení. Nedočetli se ani o manipulacích v hlukové a dopravní části studie. Ani nezjistili, že dálnice přes Bystrc bude ve skutečnosti součástí transevropské sítě dálnic TEN-T vedoucí v tomto případě dopravu, i kamionovou, z polského Štětína do Vídně či Bratislavy a pak dále na Balkán.

Zavlečení kamionové dopravy do Bystrce

Při soukromé diskuzi po zahájení výstavy uvedl krajský zastupitel Martin Maleček, že nechápe, proč by touto trasou měli jezdit Poláci na jih. Pohled na mapu na internetu ovšem hovoří jasnou řečí. Tato část TEN-T je z podstatné části postavena či rozestavěna, zbytek je na mapách uveden jako plánovaná dálnice. Jistě, zastupitel jako představitel samosprávy a neodborník si může dovolit nechápat. Ale odborník, zvláště ten, který svou prací ovlivní život více než milionu občanů na mnoho desetiletí, ten musí vědět, ten musí předvídat. A základem každého plánování je přece předvídání. Územní plánování nevyjímaje.

Psáno pro zářijové vydání Bystrckých novin

Fotodokumentace z výstavy

Technická pochybení studie D43

Stáhnout všech 21 závažných technických pochybení ve formátu PDF v jednom balíku (ZIP, 17 MB).

~