Zastupitelstvo jednalo o tramvaji na Kamechy

Sotva jsme okomentovali prosincové bystrcké zastupitelstvo, už tu máme jednání další. Mimořádné jednání zastupitelstva 29. ledna 2020 se týkalo především prodloužení tramvajové trati na Kamechy a bylo poměrně hojně navštíveno občany, kteří se také k projednávanému tématu vyjadřovali.

V úvodu představila Projektová kancelář Ossendorf studii, zabývající se výběrem nejvhodnější ze tří navržených variant tunelu pro tramvaj a také ekonomickým zdůvodněním výhodnosti realizace této akce, a to zejména z pohledu možnosti získání dotací. Protože se jedná o poměrně velkou investici okolo 2 miliard korun (pro představu, je to 50 Bystroušek plánovaných na Horní náměstí, které, postaveny za sebe, dosáhly by z Horního náměstí až po vozovnu Komín), rozvinula se diskuze, rozdělující účastníky, poněkud zjednodušeně řečeno, na dva tábory.

Důvody pro

Někteří viděli prodloužení tramvajové tratě jako jednoznačně přínosné. Jak uvedl zastupitel Jára, náklady na tramvaj jsou výrazně nižší než na autobus, trolejbusy jsou ekonomicky výrazně nejhorší variantou, i za cenu okolo dvou miliard se tedy prodloužení tramvajové tratě skutečně vyplatí. To, že nemovitosti na páteřní dopravě nabývají na hodnotě protože lokalita je tím atraktivnější, o tom netřeba diskutovat.

Jiní z tohoto prvého tábora argumentovali tím, že se jedná o dotační peníze. Jde o poslední peníze, které máme možnost z Evropské unie pro Brno či pro Bystrc získat. Lze předpokládat, jak zaznělo v kuloárech, že by bylo možno z evropských peněz uhradit až polovinu investičních nákladů.

Jiný názor

Jiní namítali, a nutno podotknout, že byli ve výrazné menšině, že je třeba dívat se na věc i z druhé strany. Že je třeba nejprve se ptát, zda vůbec bude prodloužení tramvaje přínosné, když bude mít za následek prodloužení docházkových vzdáleností, nebo při zachování autobusové linky 52 prodloužení intervalů. Zrušení autobusové linky 54 vyplývá jednoznačně i ze studie PK Ossendorf. Dále pak, že je třeba se ptát, budou-li přínosy této akce úměrné vynaloženým nákladům. A až nakonec by se měla řešit otázka, jak prodloužení tratě realizovat. A zatímco prvé dvě otázky zůstávají nezodpovězeny, zabýváme se podrobně řešením otázky třetí.

Nejvýstižněji situaci shrnul zastupitel Suchý, který konstatoval, že je vlastně již rozhodnuto nejen, že bude doprava na Kamechy řešena tramvajovou linou, ale i jakým způsobem, že totiž nejvýhodnější je varianta nejhlubšího tunelu, jak to vyplynulo z prezentace firmy PK Ossendorf. Je to také varianta nejdražší.

Jiné varianty řešení nebyly posuzovány

Je tedy zřejmé, že stranou zůstává vyhodnocení dalších variant, jako například elektrických – a tudíž neobyčejně tichých – autobusů, se kterými mají zkušenosti např. v Třinci, v Novém Jičíně nebo v Hranicích na Moravě. Dotaz, zda existuje nějaká studie, která by posuzovala dopravu na Kamechy v širších souvislostech, zůstal nezodpovězen.

Názory občanů

Ani názory občanů přítomných na zastupitelstvu nebyly jednoznačné, některým vadí hluk autobusů a rádi dojdou na vzdálenější zastávku s komfortem přímé cesty do centra, jiní se bojí výrazného omezení počtu autobusů zajíždějících do Kamech a velké vzdálenosti na zastávky na okraji Kamech, umístěné nadto v hlubokém zářezu.

V každém případě, a to je jistě také nezanedbatelné, miliarda z evropských peněz spolu s další miliardou z rozpočtu města poskytne práci realizační firmě, ať už to bude Metrostav, Subterra, Skanska nebo Hochtief, na dobré dva roky, což je jistě také nezanedbatelný přínos.

~