Prodloužení tramvajové trati na Kamechy

Jak bylo oznámeno již na jednání zastupitelstva 11. prosince 2019, bude se bystrcké zastupitelstvo vyjadřovat k prodloužení tramvajové linky na Kamechy, a to na veřejném jednání, které je svoláno na středu 29. ledna 2020 jako obvykle na 17. hodinu do Společenského centra.

Prodloužení tramvajové tratě je dlouho očekávanou akcí, podrobnější prostudování dostupných podkladů však naznačuje, že přínosnost této akce pro občany nemusí být zcela jednoznačná. Dovedení tramvaje (šaliny, abychom dodrželi správnou terminologii) na Kamechy bude totiž mít za následek zrušení okružní autobusové linky č. 54. Dále je pravděpodobné, jak bylo zjištěno z důvěryhodných zdrojů, ukončení autobusové linky č. 52 přijíždějící ze Žebětína na konečné tramvaje na Kamechách.

Aby byla veřejnost zavčas informována o připravovaném záměru, svolávají Bystrčáci informativní schůzku otevřenou všem občanům na pondělí 27. ledna 2020 v 19:30 do Společenského centra na Odbojářské. Na tomto setkání chceme prodiskutovat dostupné informace o záměru. Zdá se totiž, že ačkoli studie PK Osendorf Brno poměrně podrobně a poctivě řeší otázku jak nejlépe realizovat prodloužení tramvaje na Kamechy, nezabývá se otázkou, zda je vůbec vhodné, s uvážením všech souvislostí, trať na Kamechy prodlužovat. Je ovšem dost možné, abychom nekřivdili projekční kanceláři Ossendorf, že zadání studie hledání odpovědi na tuto otázku vůbec neobsahovalo.

Zpozornět by měli především obyvatelé Kamech, kterým zrušení autobusových linek přinese podstatné prodloužení docházkových vzdáleností k zastávkám MHD. Dále by měli pozornost této akci věnovat i občané bydlící na Kuršové při ulici Vejrostova. Tam totiž dojde ke zvýšení hlučnosti až na hranici povoleného limitu z důvodu malého odstupu tramvajové tratě od domů.

Zváni jsou ovšem všichni, které problematika prodloužení tramvajové tratě zajímá.

~