Oč nám jde v Bystrci?

klimkin

Koncem roku 2019 se Bystrc dostala na stránky médií a dokonce i do pořadu 168 hodin vysílaného na ČT1. Tento zájem způsobilo usnesení Rady MČ, jejíž členové jednomyslně reagovali na odmítavé reakce některých rodičů k výukovému programu Postavme se hladu proběhlému již šestým rokem na ZŠ Vejrostova. V něm stojí: Rada MČ Brno‑Bystrc zásadně nesouhlasí s působením a propagací politicky zaměřených neziskových organizací, používáním jejich výukových programů nebo organizováním finančních sbírek v jejich prospěch ve školních zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ Brno-Bystrc. (bod 5.2.02 v zápisu Rady).

Jak a kdo určí, která z neziskovek je politicky zaměřená, se zde nepíše. Starosta k usnesení dodává, že jde jen o vyjádření názoru Rady, jímž se ředitelé nemusí řídit. Jiný člen Rady píše: „Já osobně ten návrh usnesení vnímám obecně, směřuje k tomu, aby se na školách především učilo.“ A místostarosta s působností pro oblast školství říká: „Oblast výukových programů není v kompetenci MČ Brno‑Bystrc. V naší kompetenci jako zřizovatele je zabezpečení provozu školy včetně větších oprav a investic. Oblast týkající se výuky je v kompetenci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna.“

A tak se nabízí otázka, proč toto zbytečné usnesení vzniklo a čemu má vlastně pomoci? Výsledkem je zatím frustrace pedagogů, rozdělení občanů a vzájemná nevraživost, které se projevily i na prosincovém zasedání zastupitelstva. Jako by nebyly důležitější věci, které je třeba řešit a které do kompetence Rady na rozdíl od obsahu výuky spadají. Namátkou třeba slibovaná a stále neexistující doprava do Panoramy, propadlé chodníky v sídlišti, které podle počasí hrozí zvrtnutou nohou, vodou v botě nebo uklouznutím.

Místo zbytečného usnesení bychom se měli raději bavit o tom, jak pomoci 90 % seniorů neorganizovaných v tzv. Klubech, pro které zájezdy pořádané “cestovkami Kandalec a U sv. Janů” rozhodně nejsou tím, co by jim usnadnilo život. Anebo proč platy pečovatelek v místním, částí zřizovaném Domově pro seniory jsou nižší, než v těch zřizovaných městem.

Tento text byl psán původně pro Bystrcké noviny 1-2/2020, redakční rada ale jeho zveřejnění zamítla.

~