Seznam oprav a investic pro rok 2020

Tento článek je součástí seriálu Zastupitelstvo 11. 12. 2019

Tento bod pojednává o tom, jak nadpis napovídá, co v Bystrci v roce 2020 opravíme a co vybudujeme.

Za pozornost stojí položka „Krajinářské úpravy svahu při ulici Říčanská…“. Jedná se o protierozní úpravy svahu vyvolané splavováním zeminy při vydatných letních deštích ze svahu při nově vybudovaném sportovišti na Kamechách. Otázkou – vyslovenou opozicí – je, zda tyto práce v hodnotě téměř jednoho milionu korun neměly být již součástí projektu díla v hodnotě více než 30 mil Kč a zda se tedy nejedná o skryté vícenáklady a v podstatě vadu projektu.

Ještě více pozornosti si ovšem zaslouží vyjádření, že Jedlá alej a průchod do Údolí oddechu pod ulicí Foltýnovou o rozpočtových nákladech 1 200 tis. Kč byla vyřazena ze seznamu investic (nejen pro tento rok, ale definitivně). Původně byla alej navržena z důvodu řešení přístupové cesty do Údolí oddechu a alej měla být jejich součástí. V současné době není tato potřeba průchodu do Údolí oddechu aktuální. V letošním roce proběhla realizace v náhradní lokalitě na ulici Ečerova za OC Albert.

Tento bod je tak závažný, že mu věnuji samostatný článek.

~