Horní náměstí rozkvétá

Vysekané cestičky na Horním náměstí

Psal se rok 2008, když byla snaha více než tisícovky občanů z okolí Horního náměstí zabránit stavbě 22 m vysokého polyfunkčního domu korunována úspěchem. Od té doby uplynulo 12 let, na Horním náměstí při ulici Kamechy je plánováno volnočasové centrum Nová Bystrouška, čas běží a děti, které si tenkrát hráli na trávníku za chvíli založí vlastní rodiny a na Horní náměstí budou chodit se svými dětmi.

Zbývající dvě třetiny plochy Horního náměstí jsou vyhrazeny pro park. To je skvělé. Jenže ani po dvanácti letech není ze strany města náznak čehokoli konkrétního. Ano, byla vypracována studie, podoba parku byla načrtnuta již v r. 2004 ateliérem RAW v rámci projektu regenerace bystrckého sídliště, ale po šestnácti letech je konkrétní výsledek stále v nedohlednu.

Ale dnes si nechci stěžovat, tentokrát chci naopak chválit. Vybavuje se mi jeden z kreslených vtipů Vladimíra Renčína – Dlabáček s barvami a štětcem a pod obrázkem text Jaro si dělám. Co si člověk neudělá sám, to nemá. Jsem rád že žiji v Bystrci, vážím si svých bystrckých sousedů a jsem na ně hrdý. Nejen že vědí co nechtějí a umí to prosadit. O tom se ví nejen na Magistrátě, ale i na Krajském úřadu. Bystrčáci ale také i naopak vědí co chtějí a umí přiložit ruku k dílu. A tak na Horním náměstí nenápadně a pomalu ze skromných začátků vzniká místo, kam je příjemné zajít, zastavit se, posedět, rozhlédnout se. K jednomu záhonku přibyl další, pak růže, pak strom, a když mu po dvou či třech letech zalévání a péče někdo nařezal kůru, nahradil ho keř. A nyní po zimě jsou záhonky vypleté, znovu osázené a zakrátko rozkvetlé levandule opět přilákají množství krásných motýlů. Přijměte pozvání a přijďte posedět na novou lavičku, pobýt, odpočinout si nebo třeba chvíli číst v klidu uprostřed rozkvetlé louky. Díky všem, kteří se o to nezištně zasloužili!

A kdyby třeba i někdo další chtěl přispět byť nepatrným dílem, bude to vítáno a udělá to radost všem. Prostoru je téměř neomezeně.

~