Porcování medvěda – poskytování finanční podpory

Tento článek je součástí seriálu Zastupitelstvo 11. 12. 2019

Jedním z nejdiskutovanějších bodů prosincového bystrckého zastupitelstva bylo jednání o pravidlech poskytování finanční podpory spolkům a jiným bohulibým organizacím. Jedním z pilířů platných pravidel je bodové ohodnocení jednotlivých žádostí dle pravidel, která se snaží o maximální objektivitu.

Nefunkční systém ohodnocení

Potíž je v tom, jak kriticky již několik let namítá opozice, že v konečném výsledku není žádná souvislost mezi bodovým ohodnocením a přidělenými finančními částkami. Pracovníci úřadu tedy zpracovávají bodové ohodnocení zbytečně a bystrcká Rada pod vedením starosty Kratochvíla rozděluje obecní peníze svévolně, tj. dle svého vlastního uvážení. Jistě, dá se namítnout, že po právní stránce je vše v pořádku. Ale stačí to?

Opoziční zastupitelé za STAN přišli s návrhem usnesení, které zdůrazňuje závaznost či alespoň závažnost bodového ohodnocení. Návrh, ač podporován opozicí, samozřejmě nebyl zastupitelstvem přijat. Žádný návrh opozice nebývá přijat.

Návrh nového systému

Zastupitelé za Bystrčáky přišli s myšlenkou přidělit každému ze zastupitelů určitý počet bodů, které by každý zastupitel dle svého uvážení a svědomí přidělil jednotlivým žadatelům. V čem tkví hlavní myšlenka tohoto návrhu?

Zatímco nyní starosta Kratochvíl ústy své Rady přidělí finanční prostředky dle svého nejlepšího svědomí a učiní tak díky převaze koalice o jeden jediný hlas z celkového počtu 27 zastupitelů, rozdělovali by dle navrhovaného postupu 52 % peněz koaliční zastupitelé48 % peněz zastupitelé opoziční. Tedy zcela demokraticky podle počtu voličů, které zastupují. Samozřejmě by bylo na pracovnících úřadu posouzení oprávněnosti jednotlivých žádostí z hlediska platné legislativy tak, jak je tomu ostatně i nyní.

Prakticky by to tedy mohlo vypadat, řečeno s nadsázkou, že zatímco dnes dostávají podstatnou část peněz fotbalisté a ragbisté (nic proti nim, je to činnost prospěšná), dle nových pravidel by polovinu peněz dostávali fotbalisté a ragbisté a druhou polovinu skauti, sokolové a orlové (i to je dle názoru mnohých činnost podporyhodná).

Zatím se ovšem nezdá, že by koaliční zastupitelé shledávali předložený návrh přijatelným či alespoň hodným promýšlení, zůstává tedy vše při starém. Ona je totiž politika svého druhu podnikáním a jde především o voliče. Ale to už je jiné téma.

~