Porcování medvěda

Tradičně je na prvním řádném zastupitelstvu v novém roce porcován medvěd. Nejde o zvěřinové hody, zastupitelé si nedopřávají jako specialitu medvědí tlapky. Jde o záležitost finančně ještě náročnější, totiž o přidělování finanční podpory z veřejného rozpočtu. Jako každoročně, podívali jsme se i letos komu a jaká částka byla z rozpočtu městské části darována. Rozdělováno bylo 850 000,- Kč, tedy téměř o 100 000,- Kč více než v loňském roce.

Zásady pro rozdělování finanční podpory

Aby nevznikaly pomluvy, že někdo přihrál svým favoritům větší částku peněz než by zasloužil, vznikly v minulých letech „Zásady pro rozdělování finanční podpory“ obsahující bodové ohodnocení jednotlivých žádostí z nejrůznějších hledisek, preferující především péči o děti a mládež a o bystrcké občany. V úvodu se dočteme, že účelem těchto Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu městské části Brno-Bystrc na veřejně prospěšné projekty je stanovit transparentní pravidla přidělování finanční podpory z rozpočtu městské části Brno-Bystrc. Podívali jsme se tedy i letos na onu transparentnost, totiž jak jednotlivé přidělené částky odpovídaly bodovému ohodnocení.

Skupiny žadatelů a rozdělované částky

Žadatelé byli rozděleni do tří skupin:

 • Skupina I  – Volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • Skupina II – Sportovní, kulturní, společenské a další veřejně prospěšné akce
 • Skupina III – Ostatní veřejně prospěšné činnosti a projekty

Dále byla vytvořena ještě skupina IV pro operační podporu malých projektů, která zůstala v pravomoci bystrcké Rady.

Rozdělované částky v jednotlivých skupinách byly

 • Skupina I  485 000,- Kč
 • Skupina II 139 000,- Kč
 • Skupina III 146 000,- Kč
 • Skupina IV 80 000,- Kč

Transparentnost

A jak tedy vypadá ona „transparentnost“? V prvé skupině lze jakýsi náznak souvislosti bodového ohodnocení s přidělenými částkami vysledovat (statisticky vyjádřeno: korelační součinitel +0,41). Ve druhé a třetí skupině je ovšem trend opačný, čím více bodů, tím méně peněz (statisticky: korelační součinitel -0,36 a -0,15).

Pro lepší představu uvádíme seznam nejvíce nadhodnocených subjektů, pro něž je rozdíl proti částce odpovídající bodovému ohodnocení větší než 10 tis. Kč:

 • Rugby spirit Brno z.s. 38 087 Kč
 • FC Dosta Bystrc – Kníničky 36 501 Kč
 • Miroslav Koťa (karate) 32 100 Kč
 • JUNÁK – český skaut, Vrbovec Brno, z.s. 28 087 Kč
 • Obč. spolek pro podporu rozvoje tradičního karate 16 197 Kč
 • Vodní záchranná služba Brno-město, z.s. 12 208 Kč

Abychom byli objektivní a nekřivdili, musíme přece jen oproti loňskému roku konstatovat jisté, byť ne příliš zřetelné zlepšení v transparentnosti přidělování finanční podpory. Bylo by ale dobré, kdyby si koaliční strany v našem zastupitelstvu uvědomily, majíce rozdělování peněz ve svých rukách, že transparentní pravidla zde jsou pro jejich ochranu. K rozptýlení jakéhokoli podezření. A jsou-li tato pravidla ještě v některých ohledech nedokonalá, je třeba je zpřesnit, nikoli nedodržovat.

~