Veřejné projednání v době celostátní karantény

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna oznámil, že se bude ve středu 6. května 2020 v sále Zastupitelstva města Brna konat veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna s odborným výkladem zpracovatelů.

To je poněkud překvapivé oznámení v současné době, kdy má náš stát stejně jako mnoho dalších států na celém světě docela jiné starosti. A nic na tom nezmění připojený komentář, že Odbor územního plánování a rozvoje MMB ubezpečuje občany města Brna, že bude sledovat situaci ohledně vyhlášených bezpečnostních a preventivních opatřeních zavedených v ČR a o všech případných změnách informovat v souladu s příslušnými zákony.

Pikantní na této záležitosti je, že Návrh Územního plánu města Brna bude vystavený a veřejně přístupný v úřední dny pondělí a středa vzhledem k trvajícím opatřením na terase Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno. Jistě, návrh ÚP je od úterý 24.03.2020 přístupný také na webových stránkách, tato forma však není pro každého přehledná a srozumitelná, pro někoho je i obtížně přístupná.

Co znamená ono oznámení, pozvání občanů na terasu Magistrátu na Kounicové? Autorka tohoto pozvání, Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ale spolu s ní bezpochyby i primátorka JUDr. Markéta Vaňková a RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., radní pro územní plánování a rozvoj města Brna, jistě znají Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, které s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. Stejně tak byli jistě informováni o prodloužení tohoto zákazu do 1.dubna 2020. Vzhledem narůstajícímu počtu nakažených osob a vzhledem k prvním obětem koronaviru lze předpokládat další prodloužení zákazu volného pohybu.

Domnívají se snad autoři pozvání, že v úřední dny, v pondělí a ve středu, budou stát občané města Brna ukázněně ve frontě pod terasou magistrátu zachovávajíce dvoumetrové rozestupy a po jednom přistupovat k vystaveným dokumentům? A i kdyby – vyzývají tímto občany k cestám jiným než do zaměstnání a ze zaměstnání či k lékaři! A ještě ostřeji, nevyzývají snad občany k nedodržování usnesení vlády, tj. k nedodržování zákonů? Za nedodržování nařízení už padly pokuty ve výši 10 tisíc korun.

Jak tedy číst onu veřejnou vyhlášku? Za prvé tak, že Magistrát má velmi naspěch, ačkoli se na novém Územním plánu pracuje už 20 let. Za druhé tak, že nestojí o to, aby jim občané do jejich rozhodování příliš viděli, natož vstupovali. A za třetí tak, že jsou si docela jistí v kramflecích, co se týče konfliktu s nařízením vlády – a budeme se ptát proč.

A nakonec, proč to tolik zajímá nás, bystrčáky? Inu proto, že je v novém Územním plánu města Brna zakotvena dálnice vedoucí středem Bystrce. A to je důvod k bdělé pozornosti i v době koronavirové.

~