Proč je vyvíjen takový tlak na postavení dálnice přes Bystrc?

Jednu z možných odpovědí přináší projev prezidenta Miloše Zemana pronesený před dvěma lety při příležitosti jmenování JUDr. Michala Mazance předsedou Nejvyššího správního soudu. V tomto projevu prezident Miloš Zeman úkoluje nového předsedu slovy „Prosím vás proto, nenechte se ovlivnit těmito hnutími, která brzdí řadu užitečných dopravních staveb pro naši společnost.“ Jedním ze tří konkrétních případů, které zmiňuje, je dálnice z Brna do Vídně.

Jmenování JUDr. Michala Mazance předsedou Nejvyššího správního soudu

Přepis záznamu z 18. září 2018

Vážený pane ministře, vážený pane předsedo nejvyššího správního soudu, vážené dámy a pánové. Prezident republiky jmenoval podle §13, odst. 2 zákona číslo 150 2002 Sb. Soudní řád správní dosavadního místopředsedu Nejvyššího správního soudu doktora Michala Mazance předsedou tohoto soudu. Funkční období nově jmenovaného předsedy začne dnem 1. října 2018. Prosím pana místopředsedu Mazance aby předstoupil před prezidenta republiky a převzal z jeho rukou rozhodnutí o jmenování předsedou Nejvyššího správního soudu…

Takže, dámy a pánové, vážený pane ministře spravedlnosti, vážený pane doktore Baxo, a vážený pane doktore Mazanče, dovolte mi, abych úvodem poděkoval panu doktorovi Baxovi, a přiznávám, že to poděkování je velmi upřímné, za práci, kterou vykonal v čele nejvyššího správního soudu. A protože v kolegiu tohoto soudu bude i nadále působit, věřím, že naše spolupráce bude pokračovat. Blahopřeji ještě jednou panu doktoru Mazancovi k tomu, že se ujal této funkce, přiznávám se, že jsem konzultoval toto jmenování s mnoha a mnoha právníky a nakonec pro mne byla inspirující Marie Benešová jako bývalá ministryně spravedlnosti a bývalá nejvyšší státní zástupkyně, která jednoznačně pana doktora Mazance doporučila. Nicméně, milý pane doktore, neuniknete několika kritickým výhradám, které jsem vůči Nejvyššímu správnímu soudu formuloval již v minulosti. Začnu konkrétními příklady.

Znojemské, ne znojemské, přeloučské zdymadlo, které má umožnit splavnění Labe do Pardubic, bylo nejvyšším správním soudem zastaveno kvůli motýlu, který se jmenuje modrásek. Přitom desetkrát větší kolonie těchto motýlů je dva kilometry odsud a investice za čtyři miliardy korun tak byla zastavena.

Příklad číslo druhý, územní plán Jihomoravského kraje, byl tímto soudem, nyní už mohu říci vaším soudem pozastaven, díky čemuž, kdykoliv se setkám se svými rakouskými kolegy, musím čelit oprávněným výtkám, jak to, že nemáme dálnici z Brna – to už není pragocentrismus – z Brna do Vídně.

No a konečně, abych vás dlouho nezdržoval, příklad třetí, rychlostní silnice ve Zlínském kraji vedoucí na Slovensko, byla zastavena kvůli ochraně chráněného živočicha, který se jmenuje křeček polní. Jsem se až dosud domníval, že křeček polní je škodná, nicméně vidím, že tomu tak není, takže tehdejší hejtman Zlínského kraje dostal za úkol, aby kolonii tohoto křečka převedl na svoje území, tedy území ve vlastnictví Zlínského kraje. On na to reagoval tím, že říkal, že na tu kolonii křečka polního nechá instalovat taková bidla, na těch bidlech budou káňata no a tím pádem se tento problém vyřeší přírodním způsobem.

Skončil jsem, pane předsedo, výčtem toho, co vyčítám Nejvyššímu správnímu soudu a nyní na závěr bych to zobecnil. Víte, my v této společnosti jsme až příliš vstřícní různým pseudoekologickým hnutím, která podávají šikanózní žaloby a když jsem teď byl v Moravskoslezském kraji, byl jsem upozorněn na podezření, že tyto žaloby jsou v podstatě vydírací. To znamená, že jestliže slíbíte sponzorský dar, tak bude žaloba stažena. Nevím, jestli je to pravda, cituji informaci, kterou jsem dostal.

Prosím vás proto, nenechte se ovlivnit těmito hnutími, která brzdí řadu užitečných dopravních staveb pro naši společnost. Přeji vám ve vaši práci plný úspěch.

Divadlo podle scénáře prezidenta

Některá vyjádření prezidenta Zemana v citovaném projevu jsou skutečně za hranou. Nemyslím, že by do vyjádření nejvyššího státního představitele patřila neověřená pomluva o vydíracích žalobách, komentovaná slovy “Nevím, jestli je to pravda, cituji informaci, kterou jsem dostal.” Myslím, že ty, kteří mají máslo na hlavě kvůli úplatkům, je třeba hledat jinde než mezi ekology.

V projevu ovšem shledávám i mnohem závažnější skutečnosti. Demokracie se opírá o tři pilíře: moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Mám obavy, že jsme zde byli v přímém přenosu, ve chvíli, kdy prezident Zeman úkoluje Nejvyšší správní soud, svědky hroucení jednoho ze tří pilířů. Nic na tom nemění skutečnost, že je tato žádost formulována právnicky opatrně jako prosba.

Jistě, dalo by se říct „slova se mluví a voda plyne“. Na to jsme na naší politické scéně zvyklí. Ale zde platí i dovětek tohoto úsloví, že „obojí působí škody“. On by byl ten projev o motýlech a křečcích v podstatě humorný a cimrmanovský, kdyby… Kdybychom nyní, po dvou letech, nezjišťovali, že to divadlo na jižní Moravě skutečně probíhá podle scénáře pana prezidenta. Zde je zřejmě potřeba hledat důvod současného prosazování nového Územního plánu města Brna, legitimizujícího vedení dálnice středem Bystrce, “silou buldozeru”.

Michal Mazanec,
nový předseda Nejvyššího správního soudu

  • Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
  • Od roku 1976 vykonával funkci prokurátora na netrestním úseku všeobecného a občansko-soudního dozoru.
  • V letech 1984 až 1989 byl členem KSČ.
  • Od roku 1990 působil jako ředitel právního a legislativního odboru Ministerstva kultury České republiky.
  • V roce 1992 byl jmenován soudcem Nejvyššího soudu České republiky na úseku správního soudnictví
  • V roce 1993 se stal soudcem Vrchního soudu v Praze.
  • V letech 1990–1998 byl členem komise pro správní právo Legislativní rady vlády
  • Do roku 2002 působil jako člen této rady.
  • V roce 2003 se stává místopředsedou Nejvyššího správního soudu
~