Jihomoravský kraj chce vědomě poškodit desetitisíce obyvatel

Dne 1. října 2019 vyšel na internetovém Brněnském deníku na adrese https://brnensky.denik.cz/ctenar-reporter/20190930.html článek ing. Pavla Škarvady, Ph.D., který byl ovšem ještě týž den v odpoledních hodinách cenzurou odstraněn. Článek stručně informoval o technické oponentuře územní studie, trasující dálnici D43 přes Bystrc. Tato oponentura byla v Bystrci veřejně představena dne 24. září, záznam z této prezentace lze dohledat na https://youtu.be/D6etLFrBJes. Nechť laskavý čtenář sám posoudí, byl-li důvod k cenzuře, nebo šlo spíše o výzvu k veřejné diskuzi k problematice, která se bytostně dotýká mnoha desítek tisíc obyvatel Brna a jeho blízkého okolí.

Přestože byl Jihomoravský kraj upozorněn na zásadní technické chyby v Územní studii, která má legalizovat průtah transevropské dálnice Brnem, stále preferuje tuto variantu. Dle technického posouzení průtahová varianta zbytečně zatíží tisíce obyvatel překročením hygienických limitů. Nejhorší varianty dle hluku a rozptylu jsou studií prohlášeny za nejlepší.

Prokazatelně špatně zpracovaná územní studie je nyní dokonce podkladem pro návrh Aktualizace zásad územního rozvoje. Kraj dlouhodobě ignoruje variantu ing. Kalčíka trasovanou Boskovickou brázdou, která se v maximální míře vyhýbá obydleným oblastem. Tato trasa je delší asi o 5 km, nicméně protože je plně dálniční, je dojezdová doba kratší oproti variantě průtahu. Kromě dotčených částí Brna tedy Brno-Kníničky, Brno-Bystrc a Brno-Bosonohy (kde jsou již nyní překračovány hygienické limity) je toto trasování devastující pro Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské Knínice, Kuřim-jih, Drásov, Malhostovice, Skaličku, Všechovice a další nehledě na znehodnocení rekreační oblasti Brněnské přehrady.

Ten kdo brzdí stavbu D43 nejsou paradoxně aktivisté, ale tvrdohlavý postoj kraje natlačit D43 do Brna, respektive realizovat jižní obchvat Kuřimi. Přestože Rada města Brna žádala v minulém volebním období kraj o realizaci plnohodnotného obchvatu Brna, kraj stále tlačí na svůj původní záměr.

Lze poukázat na střet zájmů hlavního architekta studie, ale také na zájmy soukromého investora v oblasti Kuřimi a začne být postupně zřejmé, že průtah D43 Brnem pravděpodobně nebude pouze věcí zájmu veřejného, jak je prezentováno. Mediální neinformovanost a znechucení lidí stojících v dlouhých kolonách nejen na Svitavské radiále pak oprávněně budí negativní emoce dotčených. Zde je ovšem potřeba si uvědomit, že kdyby Jihomoravský kraj hledal variantu šetrnou k prostředí i lidem a neprosazoval variantu výhodnou spíše pro soukromého investora, mohli jsme již 20 let jezdit po plnohodnotném obchvatu celého Brna.

Pavel Škarvada

~